שיטה, מרכז התוכנה לעסקים

כניסה למערכת הניהול

Quote

רבים מהכישלונות בחיים
היו לאנשים שלא הבינו
כמה קרובים היו להצלחה כאשר ויתרו

~ תומאס א. אדיסון ~
Next